Завантаження сайту...

Історія кафедри

     В 1958 році наказом Міністерства вищого освіти  УРСР  № 904 санітарно-гігієнічний факультет Одеського медичного інституту  був реорганізований в стоматологічний факультет.

     До вересня 1960 року були сформовані і почали функціонувати три спеціальні кафедри факультету: кафедра терапевтичної стоматології -  завідуючий к.м.н. А.І.Марченко, кафедра хірургічної стоматології - д.м.н. Г. І. Семенченко,  кафедра ортопедичної стоматології яку очолив полковник медичної служби начальник окружної стоматологічної поліклініки В.І. Кулаженко.          

     Кафедра хірургічної стоматології була організована у вересні 1960 р. на базі клініки щелепно-лицевої хірургії Одеського   науково-дослідного інституту стоматології та обласної клінічної стоматологічної поліклініки.  Її керівником з 1960 по 1991 р. був заслужений діяч науки і техніки України професор Григорій Іванович Семенченко (1914-1996). Викладацький склад кафедри був сформований за рахунок практичних лікарів         , клінічних ординаторів і аспірантів.  Під керівництвом професора Г.І.Семенченко почалася інтенсивна робота по освоєнню  професійних клінічних, оперативних і педагогічних навичок.

     З початку організації кафедри основним напрямом її науково-дослідної роботи є вивчення проблеми природжених і придбаних дефектів і деформацій щелепно-лицевої області.

     Планомірне, послідовне і всебічне вивчення однієї з важливих і важких проблем відновної хірургії дозволило встановити ряд невідомих раніше порушень функціонального і органічного характеру не тільки в області дефекту, але і в ряді органів і систем у цієї категорії хворих. Отримані результати допомогли обгрунтувати ряд нових способів хірургічного лікування,  оптимальні вікові терміни і послідовність їх проведення  від народження до його повної медичної і соціальної реабілітації. Розв'язання цих питань було відображене в цілому ряді дисертаційних робіт, виконаних співробітниками кафедри і аспірантами: кандидатська (1964) і докторська дисертація (1982) В.І.Вакуленко, кандидатська (1986) і докторська дисертація (2004) А.Г.Гулюка, кандидатські дисертації В.О.Лукьяненко (1964), Л.Я.Деребалюк (1966), Г.Г.Крикляса (1966), А.Ф.Коваленка (1967), А.Н.Левковича (1967), Б.Я.Коломейчука (1968), І.С.Копіка (1969), Чан Гуй Хая (1982) і Нгуєн Дінь Чана (1987) (В'єтнам),  П.А.Лозенка (1988), Халіля Абдула Каріма (1989) (Сирія), Є.Д.Бабова (1992), А.М.Пасечник (1998), Н.С.Олейник (2003), В.Г.Крикляса (2005), Г.О.Асмолової (2007), Н.Б.Дмитрієвої (2007).

     Крім основної проблеми, колектив кафедри розробляв і інші актуальні питання  хірургічної стоматології. По вдосконаленню діагностики і лікування запальних захворювань щелепно-лицевої області виконані наступні дисертаційні роботи: І.К.Широковим (1966), М.Н.Марченко (1966), Б.Г.Голубом  (1975), В.В.Мулькевичем  (1981), Г. А.Житковою (1983), Шейх Алі Хусейном (1989) (Сирія); новоутворень   А.Н.Литвиненко (1965), В.А.Міронюк (1965), Сами Радван Хасаном (1972), В.І.Лунгу (2002), захворюванням слинних залоз: А.Д.Чулаком (1983) і докторська дисертація  А.Ф.Коваленка (1982); загального знеболення в хірургічній стоматології   Л.Т.Легейдою (1968), А.Г.Кривоплясом (1975), травматології щелепно-лицевої ділянки: О.О.Фаренюком (2003),О.О.Атанасовим (2004), Малеком Джафаром (Палестина) (2004), В.В.Парасочкіною (2004).

     Велику роль в формуванні кафедри хірургічної стоматології,  інших стоматологічних кафедр ОДМУ,  ІС АМН України, а також інших медичних університетів зіграв науковий студентський гурток кафедри.  З членів гуртка 7 стали докторами медичних наук, професорами,  очолили кафедри  ОДМУ і інших університетів, біля  20 захистили кандидатські дисертації.

     З 1960 до 1991 року кафедрою керував доктор мед.наук, професор Семенченко Г.І. В 1949 році він захистив кандидатську дисертацію на тему:  ”Анкілози скроне-нижньощелепного суглоба  та його лікування”,   в 1958 році – докторську “Остеомієліт нижньої щелепи в експерименті і клініці”.

     Після 1991 р. кафедрою хірургічної стоматології керували учні професора        Г.І.Семенченка: до 1998 р.   доцент Г. Г. Крикляс  (кандидатська дисертація на тему “Кісткова пластика альвеолярного відростка і пластика верхньої губи при вроджених незрощеннях обличчя” була захищена в 1966 році) , а з 1998 р. -  д.м.н. професор А.Г.Гулюк (кандидатська дисертація на тему “Прогноз і профілактика ранніх післяопераційних ускладнень уранопластики” , захищена в 1986 р., докторська – “Патогенетичне обґрунтування методики поетапного хірургічного лікування дітей з природженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння”, захищена в 2004 р.).

     Під керівництвом проф. Г.І.Семенченко захищено співробітниками кафедри, аспірантами і пошукувачами  9 докторських дисертацій і 56 кандидатських (з них 5   іноземними громадянами з Єгипту, В'єтнаму, Сирії).

     Під керівництвом проф. А.Г.Гулюка  захищено співробітниками кафедри, аспірантами і пошукувачами  8 кандидатських (з них 2 -   іноземними громадянами  з Болгарії та Палестини), продовжується робота над 6 кандидатськими дисертаціями.

     На кафедрі підготовлено 6 магістрів,   23  клінічних ординатора,  25 аспірантів 

     Опубліковано 3 монографії, 2 посібника, 24 методичних рекомендацій і інформаційних листів, понад 700 наукових статей в збірниках і журналах, отримані 33 авторських  свідоцтва   на винаходи і патенти.

     АДРЕСА КАФЕДРИ: 65026 м.Одеса, вул.Рішельєвська, 11, ДУ Інститут стоматології АМНУ, кафедра хірургічної стоматології,

тел.711-75-22.

Внимание! | Увага! | Attention!

Если у вас не получается получить доступ к сайту, пожалуйста, свяжитесь с нами по форме обратной связи и укажите свои ФИО!
Якщо ви не можете отримати доступ до сайту, будь ласка, зв'яжіться з нами через форму зворотнього зв'язку та вкажіть свої ПІБ!
If you can't access the site, please, contact us via feedback form and write your First, Middle and Last Name!