Завантаження сайту...

Історія кафедри

     В 1958 році наказом Міністерства вищого освіти  УРСР  № 904 санітарно-гігієнічний факультет Одеського медичного інституту  був реорганізований в стоматологічний факультет.

     До вересня 1960 року були сформовані і почали функціонувати три спеціальні кафедри факультету: кафедра терапевтичної стоматології -  завідуючий к.м.н. А.І.Марченко, кафедра хірургічної стоматології - д.м.н. Г. І. Семенченко,  кафедра ортопедичної стоматології яку очолив полковник медичної служби начальник окружної стоматологічної поліклініки В.І. Кулаженко.          

     Кафедра хірургічної стоматології була організована у вересні 1960 р. на базі клініки щелепно-лицевої хірургії Одеського   науково-дослідного інституту стоматології та обласної клінічної стоматологічної поліклініки.  Її керівником з 1960 по 1991 р. був заслужений діяч науки і техніки України професор Григорій Іванович Семенченко (1914-1996). Викладацький склад кафедри був сформований за рахунок практичних лікарів         , клінічних ординаторів і аспірантів.  Під керівництвом професора Г.І.Семенченко почалася інтенсивна робота по освоєнню  професійних клінічних, оперативних і педагогічних навичок.

     З початку організації кафедри основним напрямом її науково-дослідної роботи є вивчення проблеми природжених і придбаних дефектів і деформацій щелепно-лицевої області.

     Планомірне, послідовне і всебічне вивчення однієї з важливих і важких проблем відновної хірургії дозволило встановити ряд невідомих раніше порушень функціонального і органічного характеру не тільки в області дефекту, але і в ряді органів і систем у цієї категорії хворих. Отримані результати допомогли обгрунтувати ряд нових способів хірургічного лікування,  оптимальні вікові терміни і послідовність їх проведення  від народження до його повної медичної і соціальної реабілітації. Розв'язання цих питань було відображене в цілому ряді дисертаційних робіт, виконаних співробітниками кафедри і аспірантами: кандидатська (1964) і докторська дисертація (1982) В.І.Вакуленко, кандидатська (1986) і докторська дисертація (2004) А.Г.Гулюка, кандидатські дисертації В.О.Лукьяненко (1964), Л.Я.Деребалюк (1966), Г.Г.Крикляса (1966), А.Ф.Коваленка (1967), А.Н.Левковича (1967), Б.Я.Коломейчука (1968), І.С.Копіка (1969), Чан Гуй Хая (1982) і Нгуєн Дінь Чана (1987) (В'єтнам),  П.А.Лозенка (1988), Халіля Абдула Каріма (1989) (Сирія), Є.Д.Бабова (1992), А.М.Пасечник (1998), Н.С.Олейник (2003), В.Г.Крикляса (2005), Г.О.Асмолової (2007), Н.Б.Дмитрієвої (2007).

     Крім основної проблеми, колектив кафедри розробляв і інші актуальні питання  хірургічної стоматології. По вдосконаленню діагностики і лікування запальних захворювань щелепно-лицевої області виконані наступні дисертаційні роботи: І.К.Широковим (1966), М.Н.Марченко (1966), Б.Г.Голубом  (1975), В.В.Мулькевичем  (1981), Г. А.Житковою (1983), Шейх Алі Хусейном (1989) (Сирія); новоутворень   А.Н.Литвиненко (1965), В.А.Міронюк (1965), Сами Радван Хасаном (1972), В.І.Лунгу (2002), захворюванням слинних залоз: А.Д.Чулаком (1983) і докторська дисертація  А.Ф.Коваленка (1982); загального знеболення в хірургічній стоматології   Л.Т.Легейдою (1968), А.Г.Кривоплясом (1975), травматології щелепно-лицевої ділянки: О.О.Фаренюком (2003),О.О.Атанасовим (2004), Малеком Джафаром (Палестина) (2004), В.В.Парасочкіною (2004).

     Велику роль в формуванні кафедри хірургічної стоматології,  інших стоматологічних кафедр ОДМУ,  ІС АМН України, а також інших медичних університетів зіграв науковий студентський гурток кафедри.  З членів гуртка 7 стали докторами медичних наук, професорами,  очолили кафедри  ОДМУ і інших університетів, біля  20 захистили кандидатські дисертації.

     З 1960 до 1991 року кафедрою керував доктор мед.наук, професор Семенченко Г.І. В 1949 році він захистив кандидатську дисертацію на тему:  ”Анкілози скроне-нижньощелепного суглоба  та його лікування”,   в 1958 році – докторську “Остеомієліт нижньої щелепи в експерименті і клініці”.

     Після 1991 р. кафедрою хірургічної стоматології керували учні професора        Г.І.Семенченка: до 1998 р.   доцент Г. Г. Крикляс  (кандидатська дисертація на тему “Кісткова пластика альвеолярного відростка і пластика верхньої губи при вроджених незрощеннях обличчя” була захищена в 1966 році) , а з 1998 р. -  д.м.н. професор А.Г.Гулюк (кандидатська дисертація на тему “Прогноз і профілактика ранніх післяопераційних ускладнень уранопластики” , захищена в 1986 р., докторська – “Патогенетичне обґрунтування методики поетапного хірургічного лікування дітей з природженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння”, захищена в 2004 р.).

     Під керівництвом проф. Г.І.Семенченко захищено співробітниками кафедри, аспірантами і пошукувачами  9 докторських дисертацій і 56 кандидатських (з них 5   іноземними громадянами з Єгипту, В'єтнаму, Сирії).

     Під керівництвом проф. А.Г.Гулюка  захищено співробітниками кафедри, аспірантами і пошукувачами  8 кандидатських (з них 2 -   іноземними громадянами  з Болгарії та Палестини), продовжується робота над 6 кандидатськими дисертаціями.

     На кафедрі підготовлено 6 магістрів,   23  клінічних ординатора,  25 аспірантів 

     Опубліковано 3 монографії, 2 посібника, 24 методичних рекомендацій і інформаційних листів, понад 700 наукових статей в збірниках і журналах, отримані 33 авторських  свідоцтва   на винаходи і патенти.

     АДРЕСА КАФЕДРИ: 65026 м.Одеса, вул.Рішельєвська, 11, ДУ Інститут стоматології АМНУ, кафедра хірургічної стоматології,

тел.711-75-22.

Внимание! | Увага! | Attention!

Если у вас не получается получить доступ к сайту, пожалуйста, свяжитесь с нами по форме обратной связи и укажите свои ФИО!
Якщо ви не можете отримати доступ до сайту, будь ласка, зв'яжіться з нами через форму зворотнього зв'язку та вкажіть свої ПІБ!
If you can't access the site, please, contact us via feedback form and write your First, Middle and Last Name!

Отработка "нб" 📣

Обновленный график отработок пропущенных занятий на 2021\2022 по

ДАННОЙ ссылке

ОБНОВЛЕНО 10.09.2021!